Financieel luik

Er worden tijdens het eerste contact duidelijke afspraken gemaakt. Een forfaitair bedrag per gepresteerd uur staat borg voor een eerlijke, overzichtelijke en betaalbare prestatiestaat.

Door het streven naar een minnelijke regeling worden overbodige en kostelijke procedures zoveel mogelijk vermeden.

Financieel luik