Door arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenwetgeving : sociaal en bepalend

Elke werknemer is verplicht verzekerd door zijn werkgever voor arbeidsongevallen.  Zo keert deze verzekering vergoedingen uit voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheden alsook behandelingen en bepaalde aanpassingen in de woning, .... 

Herzieningen van blijvende arbeidsongeschiktheden kunnen nodig zijn na verergering van sequelen van de letsels.

Mediclaim kan u adviseren in deze kwesties en helpen bij betwistingen in zake van het al dan niet aanvaarden van het arbeidsongeval.  Ook het al dan niet aanvaarden van de arbeidsongeschiktheidsduur, de grootte orde van arbeidsongeschiktheidspercentage, etc., kunnen twistpunten zijn waarin wij u graag adviseren.

Neem nu contact op met ons

Contacteer ons
Door arbeidsongevallen
Door arbeidsongevallen
Door arbeidsongevallen