Wat dient u te bewijzen?

In de eerste plaats dient er ten gevolge van een medische of paramedische handeling een ongewenste uitkomst opgetreden te zijn, waardoor er schade is ontstaan. Onder 'ongewenste uitkomst' dient te worden verstaan : een blijvend lichamelijk letsel, een onvoorzien pijnsyndroom, een verkeerd geopereerd lidmaat,schade door toediening foutieve medicatie, achtergebleven instrumenten, schade ten gevolge van niet correct uitgevoerde behandelingen  of onderzoeken, ...

Ook de zogenaamde complicaties kunnen lijden tot blijvende schade en deze schade kan vergoed worden onder bepaalde voorwaarden door het Fonds medische ongevallen.

Om u wegwijs te maken in deze materie, staan wij ter uwer beschikking.

De meeste zorgverstrekkers hebben een aansprakelijkheidsverzekering.  Om vele redenen worden deze verzekeraars laattijdig of niet aangesproken door de verzekerden.  Mits een goed voorbereid dossier, kan Mediclaim dit voor u doen om alzo een minnelijke en snelle regeling te betrachten.  In samenspraak met de zorgverstrekker in kwestie kunnen wij voor u de meest gunstige uitkomst bekomen en dit zonder al te veel procedures.