Onze procedure

Wij streven ernaar de personen die schade leden ten gevolge van gezondheidszorgen te begeleiden in hun zoektocht naar schadeloosstelling. 
Wij streven vooral naar een minnelijke regeling. Een minnelijke regeling behoort niet altijd tot de mogelijkheden.  Mediclaim heeft met verschillende advocatenbureaus een nauwe samenwerking zodat elk slachtoffer de meest professionele begeleiding kan krijgen.