Over medische aansprakelijkheid

Wat en wie?

Bij een medische fout is de zorgverlener aansprakelijk: door een fout bij de behandeling heeft de patiënt schade opgelopen.  Er kan de zorgverlener ten laste worden gelegd dat hij niet gehandeld heeft zoals een andere, voorzichtige en toegewijde zorgverlener in dezelfde omstandigheden zou gedaan hebben.
Om dit feit te laten erkennen, kan de patiënt een procedure beginnen bij de burgerlijke rechtbank of bij het Fonds voor de medische ongevallen.

Bij een medisch ongeval is er eerder sprake van een complicatie, en is er geen aansprakelijkheid van de zorgverlener.   De patiënt kan enkel een procedure starten bij het Fonds voor de medische ongevallen.

Bij een juridische procedure is er door een fout van een zorgverlener schade ontstaan en er is een oorzakelijk verband tussen fout en schade.  De aangever moet de fout van de zorgverlener bewijzen.

Het begrip "zorgverlener" dient ruim geinterpreteerd te worden: dokters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, voetverzorgers...( KB 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen)
 

Over medische aansprakelijkheid
Over medische aansprakelijkheid
Over medische aansprakelijkheid