Door verkeersongevallen

Regeling in Gemeenrecht / minnelijke regeling

Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op een volledige schadeloosstelling : tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, tijdelijke en blijvende invaliditeit, estetische schade (littekens), pijnen en smarten, hulp in het huishouden, hulp van derden, ...

Indien de aansprakelijke verzekerd is, doet diens aansprakelijkheidsverzekeraar u op een gegeven moment een voorstel voor dergelijke schadeloosstelling.  Mediclaim kan u helpen in het kluwen van deze bepalingen, u adviseren en desgevallend uw rechten verdedigen zowel in een gerechterlijke procedure als in een minnelijke regeling.