Wat zegt de wet?

Wet "Medische Ongevallen" 31 maart 2010

 De patiënt kan voortaan een schadeloosstelling krijgen voor medische ongevallen die niet werden veroorzaakt door een fout van een zorgverlener als de schade voldoet aan één van de volgende voorwaarden :
- het slachtoffer heeft een blijvende fysieke invaliditeit van 25 procent of meer
- hij is minimum 6 maanden arbeidsongeschikt over een periode van één jaar
- hij is overleden
- zijn levensomstandigheden zijn zwaar verstoord.
Deze wet is enkel van toepassing wanneer de zorgverlener gezondheidszorg verstrekt met uitzondering van experimenten op de mens en niet door het RIZIV terugbetaalde esthetische handelingen.
De wet is van toepassing op schadeverwekkende feiten die zich hebben voorgedaan vanaf 
3 april 2010.
Link :
- Wet Medische Ongevallen  31 maart 2010: http://www.legalworld.be/legalworld/wet-medische-ongevallen.html
- Wet betreffende de rechten van de patiënt   22 augustus 2002 http://www.patientrights.be
 

Neem snel contact op

contact