Invaliditeit

Mutualiteit / RIZIV / RVA

Wanneer u ten laste bent geweest van RIZIV of uw mutualiteit kan er op een zeker ogenblik een discussie ontstaan over het al dan niet meer uitkeringsgerechtigd te zijn. 

Mediclaim kan uw dossier onderzoeken, u adviseren en desnoods een beroepsprocedure samen met u aangaan bij de bevoegde instanties.  De advocatenbureaus die nauw met ons samenwerken kunnen de procedure desgevallend inleiden bij de bevoegde rechtbanken.